Porady prawne i aktualności

Spotkałem się z sytuacjami, gdy klient dowiadywał się o istnieniu prawomocnego nakazu zapłaty przeciwko niemu dopiero od komornika na etapie postępowania egzekucyjnego.

Sytuacja majątkowa osób zobowiązanych do płacenia alimentów w każdej chwili może się zmienić na ich niekorzyść, np. stracą pracę, ich firma zacznie przynosić straty. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy pomimo spadku dochodów w dalszym ciągu należy płacić tą samą kwotę alimentów.

Klienci często pytają nas, jakie korzyści oprócz wymiaru moralnego, który w tego rodzaju sprawach jest bardzo ważny, są związane z orzeczeniem o winie drugiego małżonka w rozpadzie małżeństwa. Otóż oprócz walorów sprawiedliwościowo-moralnych są również inne bardzo ważne argumenty.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868