Obsługa prawna przedsiębiorstw - Pomoc prawna dla firm

Gąszcz przepisów, w jakim musi poruszać się przedsiębiorca, ich niejasność i niejednolita interpretacja może powodować szereg problemów. Szybko zmieniające się regulacje powodują, że coraz trudniej połączyć nadążenie za przepisami ze skutecznym zarządzaniem biznesem, które przecież powinno być głównym zajęciem przedsiębiorcy. Z tego względu, standardem staje się korzystanie ze stałej obsługi prawnej – ciągły nadzór prawny i bieżący dostęp do pomocy dedykowanego prawnika pozwalają uniknąć niepotrzebnych błędów i konsekwencji, które dla przedsiębiorców są bardzo dotkliwe. Nasze doradztwo obejmuje szeroko rozumianą obsługę prawną przedsiębiorstw. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie powstawania, prowadzenia i zakończenia ich biznesu. Doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy działalności, obsługujemy zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy, przygotowujemy dokumenty korporacyjne, doradzamy w zakresie zawierania kontraktów handlowych i umów w obrocie gospodarczym. W ramach pomocy prawnej dla firm przeprowadzamy procesy połączeń, podziałów, przekształceń i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Świadczymy pomoc przy sprzedaży oraz nabyciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego oraz przy procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Stanowimy wsparcie przy likwidacji podmiotów gospodarczych oraz w procesie postępowania upadłościowego.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868