Windykacja należności pieniężnych - Odzyskiwanie należności pieniężnych i długów

Jednym z najpoważniejszych problemów napotykanym przez przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej jest niewywiązywanie się kontrahentów z regulowania należności. Najczęściej problem dotyczy dochodzenia należności pieniężnych. W takich sytuacjach powstaje pytanie jak chronić płynność finansową naszej firmy. Znając te problemy i rozterki klientów już na etapie podpisywania umów doradzamy i proponujemy rozwiązania, które pozwolą na skuteczną egzekucję świadczeń umownych w przyszłości. Bardzo istotne jest, aby zadbać o swoje interesy już w umowie, w której np. ustalimy zasady odpowiedzialności za zaległości w zapłacie. W razie problemów z nierzetelnymi kontrahentami wspieramy klientów w zakresie wyboru odpowiedniego sposobu windykacji: od metod polubownych po windykację sądową i komorniczą. W ramach windykacji polubownej podejmujemy działania zmierzające do odzyskania należności klientów na drodze przedsądowej (ustalanie danych kontrahenta, nawiązanie kontaktu, ustalenie warunków i terminu spłaty należności oraz – w razie potrzeby – wystosowanie wezwania do zapłaty). W ramach windykacji sądowej przygotowujemy pozwy, nadzorujemy przebieg postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. Z kolei w ramach windykacji komorniczej, przygotowujemy wniosek egzekucyjny, składamy wnioski o podejmowanie przez komornika czynności egzekucyjnych, składamy wnioski o podejmowanie przez komornika czynności egzekucyjnych, a także czuwamy nad czynnościami podejmowanymi przez komornika.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868