Sprawy karne - Obrona i prowadzenie spraw karnych przez adwokata

Sprawy karne niejednokrotnie wymagają natychmiastowej reakcji. Przebieg pierwszych czynności, tj. przesłuchanie na policji i przed prokuratorem, przeszukanie osoby, przeszukanie mieszkania czy samochodu, zatrzymanie na 48 godzin, skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie, może mieć istotne znaczenie dla dalszego toku sprawy. Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie na każdym etapie postępowania udzielając niezbędnych informacji, opracowując potrzebne dokumenty i skutecznie reprezentując klientów w sądzie. Bierzemy udział w przesłuchaniach świadków, przesłuchaniach podejrzanych, odwiedzamy zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych w areszcie, składamy zażalenia na bezzasadne działania policji i organów ścigania, opracowujemy strategię obrony. Ponadto, o ile to możliwe, uzyskujemy dostęp do akt prokuratorskich, celem ustalenia jakim materiałem dowodowym dysponuje prokurator, negocjujemy z prokuratorem dla naszych klientów warunki korzystnego porozumienia. W przypadku pilnych spraw umożliwiamy kontakt o niestandardowych porach. Dla naszych klientów zawsze szukamy najlepszych możliwych rozwiązań. Oferujemy pomoc w zakresie typowych spraw karnych (np. zarzuty rozboju, kradzieży, pobicia, posiadania narkotyków, handlu narkotykami), spraw karnych wykonawczych (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, wykonywanie kary w ramach dozoru elektronicznego, czyli tzw. bransoletka), spraw karnych skarbowych (np. niezapłacone podatki) oraz spraw o wykroczenie (drogowe i nie tylko).

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868