Porady prawne - Doradztwo prawne - Opiniowanie umów

Nie w każdej sytuacji pomoc prawna musi polegać na prowadzeniu postępowania sądowego, choć z tym niewątpliwie w pierwszej kolejności się kojarzy. Pomoc prawna to jednak również porady prawne, doradztwo i opiniowanie Państwa spraw na etapie pozasądowym. Nieznajomość prawa i procedur może bowiem doprowadzić do poważnych problemów, dlatego przed podpisaniem umowy, przed wszczęciem kosztownej sprawy sądowej, przed podjęciem danych kroków prawnych, warto skonsultować taką sprawę z naszą Kancelarią, która doradzi Państwu, czy umowa dostatecznie zabezpiecza Państwa interesy i jakie mogą być jej praktyczne konsekwencje, czy sprawa sądowa, którą zamierzacie Państwo wszcząć ma szanse powodzenia i jakie ryzyka oraz koszty sądowe są z nią związane, czy podjęcie danych kroków prawnych nie narazi Państwa w przyszłości na negatywne konsekwencje. Doradztwo i porady prawne to również pomoc w negocjacjach, mediacjach oraz pomoc przy zawarciu ugody, przygotowanie projektu ugody lub umowy. Ponadto sporządzamy pisemne wezwania do zapłaty lub wezwania do innego oczekiwanego zachowania. Porady prawne mogą być udzielane bez konieczności osobistego spotkania, tj. telefonicznie lub e-mailowo. Nie prowadzimy jednak bezpłatnych porad prawnych przez telefon lub przez Internet.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868