Zespół

Adwokat Wojciech Górnik z Kancelarii Górnik Sałuda

 

Wojciech Górnik

 

jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbył również przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, terminując w tym czasie w renomowanej warszawskiej Kancelarii świadczącej transgraniczną pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego i karnego. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a podczas studiów odbywał również zajęcia na Ernst Moritz Arndt Universität w Greifswaldzie w Niemczech. Pomoc prawną świadczy od 2008 r. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem procesów cywilnych, windykacyjnych, rodzinnych i karnych, zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Ponadto od kilku lat świadczy stałą obsługę na rzecz średniej wielkości podmiotu leczniczego. Członek Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Konrad Sałuda - Kancelaria Adwokacka Górnik Sałuda

 

Konrad Sałuda

 

jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przy której odbył wcześniej aplikację adwokacką. Studia prawnicze (a dodatkowo także ekonomiczne) ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Prawo studiował także na Uniwersytecie w Konstancji. Pomoc prawną świadczy od 2010 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, w szczególności w zakresie obsługi prawnej nieruchomości oraz w sprawach gospodarczych. Reprezentuje również interesy klientów w sprawach karnych, w tym w sprawach karno-skarbowych. Posiada duże doświadczenie we współpracy z polskimi i zagranicznymi klientami kancelarii, zarówno osobami prywatnymi, jak i podmiotami gospodarczymi. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

 

Anna Targońska Prawnik

 


Anna Targońska


Anna Targońska w 2021 r. zdała egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, przy której wcześniej odbyła aplikację adwokacką. Studia prawnicze ukończyła w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pomoc prawną świadczy od 2014 r. Zajmuje się przede wszystkim sprawami karnymi oraz rodzinnymi. Posługuje się językiem angielskim.

Julia Kupiszewska Prawnik

 


Julia Kupiszewska


Julia Kupiszewska jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz karnego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa karnego oraz praw człowieka. Posługuje się językiem włoskim.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868