Oferta

Pomoc prawna - koronawirus Pomoc prawna - koronawirus Oferujemy pomoc prawną podczas pandemii koronawirusa - analiza, wykonywanie, renegocjacja umów
Błędy medyczne Błędy medyczne Zajmujemy się pomocą zarówno osobom poszkodowanym jak i lekarzom, którzy zostali niesłusznie oskarżeni.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie Odszkodowanie i zadośćuczynienie Polskie prawo nie ogranicza nas w możliwościach domagania się odszkodowania (a zatem naprawienia szkody materialnej), bądź zadośćuczynienia (a zatem rekompensaty za krzywdę natury niematerialnej).
Obsługa ubezpieczonych w PZU Obsługa ubezpieczonych w PZU W ramach umowy zawartej z PZU świadczymy osobom ubezpieczonym pomoc prawną. Dotyczy to etapu przedsądowego (są to więc m.in: wezwania do zapłaty, pisma) jak i etapu postępowania sądowego.
Windykacja Windykacja Jednym z najpoważniejszych problemów napotykanym przez przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej jest niewywiązywanie się kontrahentów z regulowania należności. Z tego względu już na etapie podpisywania umów proponujemy rozwiązania, które pozwolą na skuteczną egzekucję świadczeń umownych w przyszłości.
Rozwód i podział majątku Rozwód i podział majątku Każdy rozwód wiąże się z silnymi emocjami i ogromnym stresem, co nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, koniecznemu w procesie rozwodowym. Rolą adwokata jest w takim procesie spojrzenie na sytuację z dystansem i ułatwienie przejścia przez całą procedurę.
Nieruchomości Nieruchomości Doradztwo prawne na rynku nieruchomości nie jest łatwe, między innymi dlatego, że regulacje dotyczące nieruchomości są bardzo rozległe i są domeną nie tylko prawa cywilnego, ale też administracyjnego.
Obsługa prawna przedsiębiorstw Obsługa prawna przedsiębiorstw Gąszcz przepisów, w jakim musi poruszać się przedsiębiorca, ich niejasność i niejednolita interpretacja może powodować szereg problemów. Szybko zmieniające się regulacje powodują, że coraz trudniej połączyć nadążenie za przepisami ze skutecznym zarządzaniem biznesem, które przecież powinno być głównym zajęciem przedsiębiorcy.
Doradztwo i opinie Doradztwo i opinie Nie w każdej sytuacji pomoc prawna musi polegać na prowadzeniu postępowania sądowego, choć z tym niewątpliwie w pierwszej kolejności się kojarzy. Pomoc prawna to jednak również doradztwo i opiniowanie Państwa spraw na etapie pozasądowym.
Sprawy karne Sprawy karne Sprawy karne niejednokrotnie wymagają natychmiastowej reakcji – przebieg pierwszych czynności może mieć istotne znaczenie dla dalszego toku sprawy.
Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie Instytucja często stosowana wobec podejrzanych, a później oskarżonych, przez organy ścigania na czas trwania postępowania tytułem środka zapobiegawczego.
Prawo niemieckie Prawo niemieckie Nasz zachodni sąsiad jest nie tylko największym partnerem handlowym Polski, ale również zamieszkuje tam wielu naszych rodaków, którzy w Niemczech pracują, zakładają rodziny, prowadzą codzienne życie.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868