Odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę - Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Polskie prawo nie ogranicza nas w możliwościach domagania się odszkodowania (a zatem naprawienia szkody materialnej), bądź zadośćuczynienia (a zatem rekompensaty za krzywdę natury niematerialnej). Roszczeniem o odszkodowanie możemy zatem objąć np. zniszczoną przez kogoś rzecz należącą do nas, korzyści które utraciliśmy w związku z czyimś działaniem, wydatki poniesione w związku z naprawieniem szkody wyrządzonej przez kogoś innego, czy szkody spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu. Zadośćuczynieniem możemy natomiast objąć np. krzywdy natury psychicznej, naruszenie naszego dobra osobistego, rekompensatę za doznany ból. Należy pamiętać, że często zdarza się tak, że w danym przypadku przysługuje nam jednocześnie i odszkodowanie za szkodę materialną i zadośćuczynienie za krzywdę. Dochodzi bowiem do sytuacji, że negatywne zdarzenie narusza i w nasze finanse i w naszą sferę psychiczną. Zawsze warto skonsultować swoją sytuację z profesjonalistą, aby ustalić co przysługuje w naszej konkretniej sprawie, np. w razie wypadku. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną od początku do końca, tzn. oszacuje szanse wygrania sprawy i związane z tym koszty, oszacuje wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia, sporządzi wezwanie do zapłaty i poprowadzi ewentualne negocjacje przedsądowe, wreszcie złoży pozew i poprowadzi postępowanie sądowe.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868