Rozwód i podział majątku

Każdy rozwód wiąże się z silnymi emocjami i ogromnym stresem, co nie sprzyja racjonalnemu postępowaniu, koniecznemu w procesie rozwodowym. Ma to szczególne znaczenie, gdy strony walczą o alimenty, o kontakty z dziećmi, o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, czy o prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania. Małżonkowie często też walczą w trakcie procesu o ustalenie winy współmałżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ustalenie takiej winy jest korzystne z uwagi na różne przysługujące byłym małżonkom prawa. Przy okazji rozwodu bardzo istotną kwestią do rozwiązania jest podział majątku wspólnego byłych małżonków. Problemy z takim podziałem dodatkowo wywołują emocje na sali sądowej. Rolą adwokata jest w takim procesie spojrzenie na sytuację z dystansem i ułatwienie przejścia przez całą procedurę. Przy dobrej organizacji procesu możliwe jest sprawne i szybkie przeprowadzenie rozwodu i podziału majątku. Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie w tych sprawach – od przygotowania pozwu/odpowiedzi na pozew, wniosku o zabezpieczenie roszczeń o alimenty lub zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem, przez opracowanie wniosków dowodowych i skuteczne prowadzenie procesu, aż etap ewentualnego podziału majątku wspólnego (umownego albo sądowego).

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868