Tymczasowe aresztowanie - Zatrzymanie przez Policję - Areszt śledczy

Zatrzymanie przez policję do wyjaśnienia na 48 godzin, czyli tzw. dołek, stanowi działanie często stosowane przez policję, które może przekształcić się w areszt. W tym czasie zatrzymany jest przesłuchiwany, czasami nawet kilka razy. Instytucja tymczasowego aresztowania jest również często stosowana wobec osób podejrzanych, a później oskarżonych, przez organy ścigania na czas trwania postępowania tytułem środka zapobiegawczego. Stosowane jest z reguły na trzy miesiące, ale w praktyce może być wiele razy przedłużane na kolejne okresy trzech miesięcy. Nie w każdej jednak sytuacji zasadne jest stosowanie tak surowego środka, polegającego na pozbawieniu wolności, wobec osoby, która nie została skazana, a zatem korzysta z kodeksowego domniemania niewinności. Czasami może wystarczyć poręczenie majątkowe, czyli tzw. kaucja. Pomagamy, jeżeli to możliwe, uniknąć tymczasowego aresztowania, bądź jeżeli nastąpiło, skrócić okres jego trwania. W sprawach stosowania tymczasowego aresztowania liczy się czas, bowiem posiedzenia sądowe wyznaczane są bardzo szybko. Często podstawą zatrzymania lub aresztowania jest pomówienie przez osobę trzecią; dawnego kolegę, czy wspólnika. Należy najszybciej jak to możliwe ustalić podstawy aresztu w aktach sprawy i skontaktować się w tym celu z prokuratorem, aby podjąć odpowiednią obronę.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868