Kancelaria Adwokacka Górnik Sałuda - Warszawa Mokotów

Kancelaria Adwokacka założona przez adwokatów Wojciecha Górnika i Konrada Sałudę stanowi ukoronowanie faktycznej współpracy pomiędzy ww. adwokatami funkcjonującej od 2010 r. W tym czasie założyciele Kancelarii świadczyli pomoc prawną w ramach indywidualnych praktyk, bądź w ramach większych kancelarii, korzystając jednak przez cały czas wzajemnie ze swojego doświadczenia oraz pomocy.
Kancelaria obsługuje Klientów indywidualnych oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i karnego.
Stanowi połączenie wiedzy i doświadczenia zdobytego przez lata oraz świeżości Kancelarii, w której jej założyciele znają swoich Klientów. Kancelaria mieści się na warszawskim Mokotowie, ale pomoc prawną świadczy również poza Warszawą.

Jesteśmy praktykami. W swoich działaniach staramy się zatem przede wszystkim oszacować w jaki sposób realnie możemy Państwu pomóc. Szukamy więc odpowiedzi, które pomogą rozwiązać Państwa problemy, a jednocześnie są możliwe do zrealizowania.
Doświadczenie zdobyte w salach sądowych pozwala nam określić, czy sprawa z którą Państwo przychodzicie ma w sądzie szanse powodzenia. Jesteśmy w stan ie oszacować ryzyka i wydatki związane z Państwa planami. O naszych działaniach informujemy Państwa na bieżąco.
Dążymy do tego, aby świadczona przez nas pomoc prawna była dla Państwa realnym i rzetelnym wsparciem.

Kancelaria Adwokacka Górnik Sałuda oferuje:

  • Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkodę, uszczerbek na zdrowiu, jak i zadośćuczynienia za krzywdę.
  • Windykację należności pieniężnych na rzecz przedsiębiorców.
  • Pomoc przy rozwodach i podziałach majątku,  skutecznie pomagamy walczyć o alimenty, o kontakty z dziećmi, oraz o prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania.
  • Obsługę z zakresu prawa nieruchomości.
  • Pełną pomoc adwokacką ze wszystkich obszarów prawa karnego (typowe sprawy karne, sprawy wykonawcze, skarbowe). Nasi adwokaci skutecznie pomagają na każdym etapie prowadzonych spraw karnych (w tym przy zatrzymaniu, przeszukaniu osoby lub mieszkania, zatrzymaniu na 48 godzin).
  • Pomoc prawną dotyczącą prawa niemieckiego (pisanie pism, kontakt z urzędami, reprezentowanie klientów przed sądami niemieckimi).

Więcej informacji na temat świadczonych przez naszych adwokatów usług w zakładce oferta kancelarii adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka Górnik Sałuda działa w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 4 lok. 14 (Warszawa Mokotów).

Zwrot kosztów procesu.

Zwrot kosztów procesu.

Co do zasady strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach...

Doręczenia przesyłek z sądu – czy warto odbierać polecone?

Doręczenia przesyłek z sądu – czy warto odbierać polecone?

Wiele razy spotykamy się z sytuacją, w której osoba celowo nie odebrała listu poleconego z sądu, z obawy przed jego zawartością. Osoby te dziwiły się później, że np. niespodziewanie komornik zajął im rachunki bankowe.

Opłaty sądowe od pozwu – kiedy i w jakiej wysokości je składamy?

Opłaty sądowe od pozwu – kiedy i w jakiej wysokości je składamy?

Opłata sądowa, jak sama nazwa wskazuje, jest swoistą zapłatą dla sądu za przyjęcie i rozpatrzenie składanej sprawy. Obowiązek jej uiszczenia powstaje co do zasady zawsze. Wyjątkiem są sytuacje kiedy powód uzyska zwolnienie od kosztów sądowych.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868