Adwokaci do spraw błędów medycznych

Wystąpienie błędu lekarskiego (w tym stomatologicznego) powoduje powstanie zagadnienia prawnego na wielu potencjalnych płaszczyznach, tzn. karnej, cywilnej, dyscyplinarnej.
Błąd lekarski może wiązać się bowiem z karną odpowiedzialnością lekarza, który dopuścił się błędu, a zatem możliwa jest sytuacja w której organy ścigania będą badać, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Na gruncie cywilnoprawnym poszkodowany może natomiast domagać się od lekarza lub szpitala odszkodowania i/lub zadośćuczynienia za wyrządzoną mu krzywdę. Wreszcie błędem lekarza mogą zainteresować się również organy dyscyplinarne właściwej izby lekarskiej. Często ww. postępowania przenikają się nawzajem, i poszczególne ustalenia poczynione w jednej sprawie, rzutują na wynik kolejnej sprawy. Zdarza się jednak również, że dane zdarzenie medyczne nie wynikło z zawinienia oskarżanego o to lekarza, ale z innej obiektywnie niezawinionej przyczyny, np. często spotykanej komplikacji pooperacyjnej, niewłaściwego zachowania pacjenta, złej organizacji pracy szpitala.
Oferujemy zatem pomoc nie tylko osobom poszkodowanym (wycena roszczenia, pozew o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie, postępowanie sądowe), ale również lekarzom, którzy zostali niesłusznie oskarżeni (obrona w sprawach karnych i reprezentacja w sprawach cywilnych).

Konrad Sałuda Wojciech Górnik
Konrad Saluda - Adwokat prowadzenie spraw błędów medycznych Wojciech Górnik - adwokat, błędy lekarskie

k.saluda@gornik-saluda.pl

+48 606 334 868

w.gornik@gornik-saluda.pl

+48 792 545 178

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868