Porady prawne i aktualności

W jakich sytuacjach były małżonek ma prawo do alimentów - część 1.

Po wezwaniu świadka na salę rozpraw należy podejść do „ambony" naprzeciwko ławy sędziowskiej.

Często spotykamy się z sytuacją, w której wezwany na rozprawę świadek jest pierwszy raz w życiu w sądzie, w związku z czym przed rozprawą jest zdenerwowany, przestraszony i niepewny siebie. Przedstawiamy zatem krótki poradnik zachowania się świadka na sali rozpraw.

Ustawodawca pozostawił dla adwokatów i ich klientów swobodę w kształtowaniu wysokości honorarium adwokackiego. Oznacza to, że ww. kwestia jest przedmiotem autonomicznej woli ww. podmiotów. Ustawodawca jednak ściśle uregulował zasady i wysokość zwrotu honorarium adwokackiego stronie wygrywającej sprawę.

Co do zasady strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach...

Wiele razy spotykamy się z sytuacją, w której osoba celowo nie odebrała listu poleconego z sądu, z obawy przed jego zawartością. Osoby te dziwiły się później, że np. niespodziewanie komornik zajął im rachunki bankowe.

ul. Konduktorska 4 lokal 14
00-775 Warszawa
kancelaria@gornik-saluda.pl
+48 22 305 54 24

Wojciech Górnik
Adwokat

w.gornik@gornik-saluda.pl
+48 792 545 178

Konrad Sałuda
Adwokat

k.saluda@gornik-saluda.pl
+48 606 334 868